Medlemsavgifter till Flygfisken och SAS-Klubben 2015

Yrkesaktiva i Flygfiskesektionen 240:- plus 300 till SAS-Klubben
Pensionärer i Flygfiskesektionen 240:- plus 300 till SAS-Klubben
Anhöriga i Flygfiskesektionen 740:-


Yrkesaktiva och pensionärer (förutom hedersmedlemmar) skall själva betala in medlemsavgiften till Flygfisken (240 SEK)  på postgiro 606875-3.

Avgiften till SAS-Klubben på 300:- dras via lönen för de yrkesaktiva.
SAS-Klubben drar sina medlemsavgifter i mars.

Pensionärerna däremot skall själva betala till SAS-Klubben ,(300 SEK)  på postgiro 457865-4 (gäller även hedersmedlemmar).

Asocierade (familjemedlemmar) betalar ingen avgift till SAS-Klubben men däremot till Flygfisken (240 + 500 SEK) på  postgiro 606875-3.

Om du är yrkesaktiv men av någon anledning inte får lön från SAS (t.ex. långtidssjukskriven) , måste du själv betala in avgifterna.  240kr på postgiro 606875-3 til Flygfisken. och  300kr på postgiro 457865-4 till SAS-klubben.

Undrar du över något ring Antonio 0730-560518.


Styrelsen